Biedrība

 


Viss aizsākās 2008. gada rudenī pēc publikācijas tīmeklī par iekļūšanu "kredītu bedrē", pilnīgu izmisumu, dzīves jēgas zaudējumu un ... radikāli izmainītu dzīvi, kad emociju vistumšākā nakts pārvērtās par prieka un spirgtuma pilnu, gaišu un saulainu jaunu rītu.

Šī pārvērtība radīja dzīvu interesi to cilvēku vidū, pār kuriem dzīvē samilzušo problēmu dēļ, arī valdīja izmisums un bezcerība. Īsā laikā interesentu skaits sniedzās jau vairākos tūkstošos. Publikācijas autors saņēma daudz zvanus un e-pasta vēstules. Tiekoties un runājot ar cilvēkiem radās risinājumi un atklājās arī nepamanītās iespējas.


Uzsāktā aktivitāte sāka nopietni pārsniegt vienkāršu "pačalošanu" internetā un kļuva skaidrs, ka darbs ir daudz, daudz apjomīgāks, līdz:

        2009. gada februārī "piedzima" biedrība Galileja;

        2010. gadā biedrība ieguva Sabiedriskā Labuma Organizācijas statusu;

        2011. gadā sākām atbalstīt trūcīgos ar apģērbu, pārtikas pakām un sadzīves priekšmetiem;

        2012. gadā uzsākts darbs ar cilvēkiem, kuri cieš no dažādu veidu atkarībām;

        2013. gadā iesākta rehabilicācijas centra "Rasmes ceļš" izveide, Liezēres pagastā;

2014.- 2018. gadam darbs rehabilitācijas centrā.

2019. gada rudenī uzsākta līdzekļu piesaiste Atjaunotnes centra labiekārtošanas darbiem
 
Mūsu mērķi
Tu vari palīdzēt