Mēs strādājam

 

Biedrības darbs vērsts uz cilvēkiem, kuri nonākuši dzīves problēmu gūstā, arī trūkumā un atkarībās.

Mūsu vērtējumā svarīgs ir cilvēks. Un cilvēka vērtība nav izsakāma ar viņa materiālās labklājības, vai finansiālās nodrošinātības mēru.


Šobrīd, sabiedrībai ir nepieciešama palīdzība - jauna drošība dzīvei. Ierastie līdzekļi pārāk bieži sāk kļūt neuzticami. Zūd ticība institūcijām, kurām būtu jārūpējas par sabiedrību. Brūk finanšu pamati. Daudziem agrāk stabilie dzīves apstākļi kļūst nedroši, vai dažkārt pat nepanesami.


Mēs piedāvājam palīdzēt atrast pamatu uz kura iespējams būvēt nemainīgi stabilu dzīvi.

Tādēļ:


Rīkojam seminārus.

par krīzes cēloņiem (kāpēc nonākam līdz personīgai krīzei);

par parādnieku un kreditoru attiecībām;

par atkarību izraisošiem faktoriem;

par to, kā atbrīvoties no iegribu radītajām važām un kļūt emocionāli brīvam.

Aplūkojam iespējas un turpmāko rīcību.

Pārrunājam veidus kā praktiski rīkoties, lai uzsāktu ceļu – ārā no saistību un atkarību verdzības.


Sniedzam konsultācijas

Palīdzam saņemt speciālistu padomus. Konsultējam un iesakām kā rast labākos risinājumus.


Palīdzam.

Tiem, kuriem tas īpaši nepieciešams - palīdzam ar pārtiku un drēbēm.


Rasmes un motivācijas vakari.

Rīkojam interesentu tikšanos - vakarus, kuros:

Risinām sarunas, dalāmies pieredzē, dažreiz diskutējam.

Rodam iespēju tikties ar interesantiem cilvēkiem.

Kādreiz tās ir interaktīvas nodarbības, kādreiz tematiski video vai filmu vakari.

Galvenā tēma ir - dzīves jēga un tās piepildījums.


Mūsu mērķis ir - ieteikt virzienu un ļaut katram atklāt sev vislabāko turpinājumu. Palīdzēt saskatīt neizmantotās iespējas un rast motivāciju, lai sāktu šīs iespējas lietot.


 
Dzīvot ir vērts
Semināri
Par draudiem
Un vēl...